Oefenen en trainen na de bevalling

Op basis van Mensendieck en Perfect Pilates

Doel

De cursus is erop gericht je spieren, houding en conditie na de bevalling weer op niveau te brengen. Het is een pittige en opbouwende training!

Er wordt aandacht besteed aan het trainen van de spieren die tijdens de zwangerschap en bevalling zwaar belast zijn geweest, zoals de buik- en bekkenbodemspieren.

Ook is er aandacht voor de spieren die belast worden bij de verzorging van je baby: de rugspieren, nek- en schouderspieren, arm- en beenspieren. Het hervinden van de stabiliteit van het lichaam is nu belangrijk. Er wordt kort ingegaan op je houding in het algemeen en specifiek tijdens het verzorgen en dragen van je baby.

Na de cursus zullen je spierstelsel en je conditie op een dusdanig niveau zijn dat je kunt overgaan op reguliere training en sportbeoefening.

Start: veel vrouwen beginnen 6-12 weken na de bevalling. Eerder kan als je je goed voelt en later is nooit een probleem.

Waarom

Na de bevalling zal je in verschillende opzichten met extra belasting worden geconfronteerd, terwijl je belastbaarheid door zwangerschap, bevalling en eventueel borstvoeding juist zijn verminderd.

Vrouwen die vóór en na de bevalling over een goede (spier)conditie beschikken, vertonen veel minder uitval, zijn weerbaarder en herstellen sneller. Vrouwen zijn fitter, ook voor een volgende zwangerschap!

Plaats en tijd

Donderdagen : gymzaal , Nieuwe Looiersstraat 9 Centrum dichtbij de Pijp 

Docenten

Geregistreerd Oefentherapeuten Mensendieck:

Sandra Hanssen-Langenveld en Daniëlle Westra

Aanmelden en informatie

Sandra Hanssen-Langenveld, mobiel: 06-26544851

e-mail: sandralangenveld@hotmail.com of info@mensendieckprinsengracht.nl